Welkom

Welkom bij de Praktijk voor Psychotherapie van Heleen de Ronde, gevestigd aan het Zuiderpark in Rotterdam. Zoals iedere boom een eigen kleur, vorm en plek heeft, zo is ieder mens anders, met een eigen plek en betekenis. De één is fier en recht, de ander meer buigzaam en meegaand. Staand in het open veld, of meer beschut. Voor een gezonde groei en voldoende veerkracht is het onzichtbare deel, het wortelstelsel, minstens zo belangrijk als het zichtbare deel, de stam, takken en bladeren. Zolang er leven is, is er groei. Als de groei stagneert, is er iets aan de hand. Als de psychische ontwikkeling van een mens tot stilstand komt, door wat voor reden dan ook, kan zich dat uiten in klachten van somberheid, angst of in weerkerende problemen in relaties. Dan kan een psychotherapeutische behandeling wenselijk zijn. In deze praktijk werk ik als psychotherapeut aan vermindering van psychische klachten en de onderliggende problemen door het doen van steunende en inzichtgevende psychotherapie.